Katariina Mäki MMT, jalostusagronomi

 

Novascotiannoutajan ja lancashire heelerin
maailmanlaajuisten populaatioiden perinnöllinen monimuotoisuus


Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin novascotiannoutajan (tolleri) ja lancashire heelerin perinnöllistä monimuotoisuutta. Aineisto sisälsi lähes kaikki maailmassa rekisteröidyt yksilöt kummastakin rodusta: 28.668 tolleria ja 4.782 heeleriä. Geneettisissä analyyseissä käytettiin vuosina 1999-2008 syntyneitä koiria. Näiden sukupuiden pituus oli keskimäärin 12,9 (tollerit) ja 6,0 (heelerit) kokonaista sukupolvea. Vain pientä osuutta syntyneistä koirista oli käytetty jalostukseen. Tehollinen kantakoirien lukumäärä oli tollereilla 9,8 ja heelereillä 15,2. Yli 50 % koirien perinnöllisestä monimuotoisuudesta oli tollereilla selitettävissä kahden ja heelereillä viiden esivanhemman geeneillä.

Tollerien keskimääräinen sukusiitosaste oli 26 % ja tehollinen populaatiokoko 18. Heelereillä vastaavat luvut olivat 10 % ja 28. Rodun sisäinen sukulaisuus oli tollereilla keskimäärin 52 % (läheisempi kuin täyssisarukset) ja heelereillä 16 % (läheisempi kuin serkukset). Kannan kapea jalostuskäyttö on kummankin rodun kohdalla johtanut perinnöllisen vaihtelun nopeaan vähenemiseen. Vaihtelua säilytetään käyttämällä suurempaa osaa koirista jalostukseen sekä rajoittamalla yksittäisten yksilöiden jälkeläismäärää. Vaihtelun lisäämiseksi kummallekin rodulle suositellaan roturisteytyksiä.

Heelereillä voidaan lisäksi käyttää rekisteröimätöntä maatiaiskantaa.


Mäki, K. 2010. Population structure and genetic diversity of worldwide Nova Scotia Duck Tolling Retriever and Lancashire Heeler dog populations. J. Anim. Breed. Genet., painossa.