Katariina Mäki

MMT, jalostusagronomi

Birch Bark's Amore (Molla) ja Vallattoman Odyssee (Demi)
kuva Pia Herme 2002

 

Tietoja minusta


• Toimin tällä hetkellä Suomen Kennelliiton jalostusasiantuntijana.

• Valmistuin maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi vuonna 2004 ja jalostusagronomiksi vuonna 1998, pääaineenani kotieläinjalostus.


• Väitöskirjani on nimeltään "Lonkka- ja kyynärniveldysplasian vähentäminen jalostuksen avulla".


• Väitöksen jälkeen toimin pitkään vapaana tutkijana ja kirjoittajana. Olen työskennellyt myös lypsylehmien ja lampaiden jalostusohjelmia käsittelevissä tutkimuksissa.

Charlie (Vili),
kuva Tapio Eerola 2009