Katariina Mäki

MMT, jalostusagronomi

Minä    Jutut ja artikkelit   Tutkimukset    Ota yhteyttä

Birch Bark's Amore (Molla) ja Vallattoman Odyssee (Demi)
kuva Pia Herme 2002

 

Tutkimukset

Tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitani ja erikoisalojani ovat populaatiogenetiikka (sukusiitos ja pienet populaatiot), koirien perinnölliset viat ja sairaudet sekä jalostusindeksit.

Olen tehnyt myös tilaustutkimuksia. Valmiita tai meneillään olevia tutkimuksiani ovat esimerkiksi

 Suomen Kennelliiton BLUP-indeksilaskenta vuonna 2002 - nykyisin ohjelmalla lasketaan lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriöille indeksejä noin 60 rodulle.
Perinnöllinen monimuotoisuus novascotiannoutajien ja lancashirenkarjakoirien maailmanlaajuisissa populaatioissa (lue tiivistelmä).
Berninpaimenkoirien eliniän perinnöllisyys. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää berninpaimenkoirien eliniän periytymisaste sekä selvittää mahdollisuutta jalostusindeksien käyttönottoon rodun keskimääräisen eliniän nostamiseksi.

BLUP-indeksilaskenta on mahdollista rakentaa ominaisuuksille, joista on kerätty tarpeeksi suuret ja kattavat aineistot.

Jalostuspohjan tutkiminen sisältää selvityksen muun muassa seuraavista asioista:
- rodun keskimääräinen sukusiitosaste
- tehollinen populaatiokoko sukusiitosasteen kasvunopeudesta laskettuna
- rodun koirien keskinäinen sukulaisuus
- kantakoirien vaikutus nykykantaan
- eri maissa olevien rodun populaatioiden väliset sukulaisuudet
- jokaiselle koiralle sukusiitosaste, sukukatokerroin 5 ja 8 polven mukaan sekä sukulaisuus muihin rodun koiriin nähden

Moneypenny (Penni)
kuva Veijo Vilva 2001